January 28, 2018

Please reload

Recent Posts

Summer Training 2018

January 28, 2018

1/5
Please reload

Featured Posts

Summer Training 2018

January 28, 2018

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 (จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561) 

 

นักศึกษาสามารถสมัครร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561)

 

โดยหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน สามารถแจ้งทางภาควิชาของนักศึกษาเพื่อทำการติดต่อเพื่อจัดเอกสารจากศูนย์ฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้

 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการสังเคราะห์ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยตนเอง เช่น IR, UV-Vis, SEM, single crystal XRD และ power XRD

 

วิธีการสมัคร

นักศึกษากรอกใบสม้ครตาม link 

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by FuNTech (Functional Materials & Nanotechnology CoE)

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

FuNTech

Functional Materials & Nanotechnology CoE