top of page

บุคลากร

Mud-1.jpg

รศ.ดร.หมุดตอเล็บ นิซอ

รองศาสตราจารย์ สาขาฟิสิกส์

ผู้นำของ PEwave Lab

ความสนใจในการวิจัยของฉันอยู่ใน:

-RF และเครื่องทำความร้อนไมโครเวฟ

-แหล่งที่มาของพลาสมาเย็นในบรรยากาศและการประยุกต์ใช้ในการเกษตรและการแพทย์

-พลาสมาความหนาแน่นสูงและแหล่งกำเนิดไอออน การวินิจฉัยพลาสมา การสร้างแบบจำลองและการจำลองพลาสมา​

ติดต่อ : mnisoa@yahoo.com

https://orcid.org/0000-0002-0517-1840

Mud-1.jpg
Mud-1.jpg
Mud-1.jpg
Mud-1.jpg
01p.png

PEwave 

ศูนย์ความเป็นเลิศไฟฟ้าและพลาสมา

bottom of page